Najděte vzdálenost mezi dvěma body online

Tato služba pomůže vypočítat vzdálenost mezi dvěma body v rovině a ve vesmíru.

Vzdálenost mezi dvěma body

Vzdálenost mezi oběma body je stejně druhová odmocnina ze součtu čtverců souřadného rozdílu na každou osu. Každý bod na rovině je charakterizován dvěma souřadnicemi a každý bod v prostoru je tři.

Aby bylo možné určit vzdálenost mezi dvěma body v rovině, musíte zadat dva souřadnice dvou bodů.

$$ sqrt {(x_2 - x_1) ^ 2 + (y_2 - y_1) ^ 2} $$

Abyste mohli najít vzdálenost mezi dvěma body ve vesmíru, musíte zadat tři souřadnice dvou bodů.

$$ sqrt {(x_2 - x_1) ^ 2 + (y_2 - y_1) ^ 2 + (Z_2 - Z_1) ^ 2} $$

Добавить комментарий