Find afstanden mellem to punkter online

Denne service vil hjælpe med at beregne afstanden mellem to punkter på flyet og i rummet.

Afstand mellem to punkter

Afstanden mellem de to punkter er lige så kvadratrot fra summen af ​​kvadraterne af koordinatforskellen over hver akse. Hvert punkt på flyet er præget af to koordinater, og hvert punkt i rummet er tre.

For at bestemme afstanden mellem to punkter på flyet skal du indtaste to koordinater på to punkter.

$$ \ sqrt {(x_2 - x_1) ^ 2 + (y_2 - y_1) ^ 2} $$

For at finde afstanden mellem to punkter i rummet skal du indtaste de tre koordinater på to punkter.

$$ \ sqrt {(x_2 - x_1) ^ 2 + (y_2 - y_1) ^ 2 + (z_2 - z_1) ^ 2} $$

Добавить комментарий