Cari jarak antara dua mata dalam talian

Perkhidmatan ini akan membantu mengira jarak antara dua mata di atas kapal terbang dan di angkasa.

Jarak antara dua mata

Jarak antara kedua-dua mata adalah sama persegi akar dari jumlah kuadrat perbezaan koordinat ke atas setiap paksi. Setiap titik di atas kapal terbang dicirikan oleh dua koordinat, dan setiap titik di angkasa adalah tiga.

Untuk menentukan jarak antara dua mata di atas kapal terbang, anda perlu memasukkan dua koordinat dua mata.

$$ \ sqrt {(x_2 - x_1) ^ 2 + (y_2 - y_1) ^ 2} $$

Untuk mencari jarak antara dua mata di angkasa, anda perlu memasukkan tiga koordinat dua mata.

$$ \ sqrt {(x_2 - x_1) ^ 2 + (y_2 - y_1) ^ 2 + (z_2 - z_1) ^ 2} $$

Добавить комментарий